Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad, 27. april 2018

Brunsbykollen i Varteig tar form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 BOLIGER:

Slik ser Stenseth Grimsrud arkitekter for seg utbyggingen av Brunsbykollen. Her er det tegnet inn 56 eneboliger og 18 rekkehusleiligheter. Foto: Stenseth Grimsrud arkitekter

 Av Johnny Helgesen

Publisert:27. april 2018, kl. 06:18

Forslag til reguleringsplan for Brunsbykollen i Varteig er levert planavdelingen i kommunen. 56 eneboligtomter og 18–24 rekkehusleiligheter er planlagt.

Det er en heftig og omfattende utbygging det legges opp til bare 500–600 meter fra Varteig skole. Det er Fredrikstad-firmaet Eikelunden eiendom AS sammen med Sarpsborg kommune som er forslagsstiller, mens Stenseth Grimsrud arkitekter har utarbeidet forslaget til reguleringsplan.

Stort område

Totalt omfatter reguleringsplanen et område på 100 dekar der 60 dekar utgjør selve byggeområdet. Her vil det bli 56 eneboligtomter og opp til 24 leiligheter mest sannsynlig i form av rekkehus. På illustrasjonsplanen er det tegnet inn 18 rekkehusleiligheter fordelt på tre felt.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEN: Det planlagte boligfeltet Brunsbykollen sett i sammenheng med omgivelsene i Varteig. Her kommer også planene om gang- og sykkelvei fram. Varteig skole er øverst på bildet. Foto: Svein M Agnalt

Tomtene skal selges som byggetomter og ikke som nøkkelferdige boliger. Bjørn Tollefsrud i Eikelunden eiendom AS har tidligere uttalt til Sarpsborg Arbeiderblad, at utbyggingen av rekkehusene vil bli solgt ut til en utbygger.

Boligfeltet ligger på fjell og er i dag skogkledd. Arbeidet med reguleringsplanen startet i slutten av august i 2016.

Ønsket utbygging

En utbygging av Brunsbykollen er ønsket av Sarpsborg kommune og noe Varteig-politiker Annar Hasle (Kristelig Folkeparti), har ivret for.

«Bakgrunnen for ønsket om en utbygging i Varteig er målet om å videreføre et livskraftig og levende lokalsamfunn. Sarpsborg kommune har i medhold av fylkesplanen lagt Brunsbykollen inn som byggeområde for å sørge for en «vedlikeholdsutbygging» som vil bidra til å holde liv i skole og lokale tilbud som er grunnlaget for et godt oppvekst- og bomiljø,» heter det i sammendraget til forslag til reguleringsplan.

 

 

 

 

 

 

 

BRUNSBYKOLLEN: Dette er Brunsbykollen i Varteig. I forgrunnen veikrysset Varteigveien – Lundeveien. Foto: Johnny Helgesen

I løpet av planprosessen fremmet kommunen et ønske om at planen også skulle legge til rette for bygging av en gang- og sykkelvei langs Varteigveien. I forslaget til reguleringsplan heter det at bygging av gang- og sykkelvei langs Lundeveien (veien opp til Varteig skole) og Varteigveien vil trygge bevegelsesmulighetene til barna i nærområdet.

Bystyret avgjør

Når kommunens planavdeling har gått gjennom forslaget til reguleringsplan vil det bli lagt fram for politikerne i utvalg for plan, miljø og teknikk som vil avgjøre om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Etter en høringsperiode på seks uker vil eventuelle innkomne innsigelser, klager og merknader bli behandlet av planavdelingen før politikerne i utvalget får saken til ny behandling. Reguleringsplanen blir endelig behandlet i bystyret mest sannsynlig i løpet av høsten.