Utdrag fra vår elektroniske brosjyre:

Avstander fra Brunsbykollen til –

Varteig Barne- og ungdomsskole (målt fra innkjøring til tomteområdet): Ca. 500 meter

Varteig Barnehage (målt fra innkjøring til tomteområdet): Ca 750 meter

Varteig idrettsplass (målt fra innkjøring til tomteområdet): Ca. 1,1 km (side 4)

Fond til leksehjelp

Vi har en sterke familieprofil på Brunsbykollen og skreddersyr et bomiljø hvor både barn, unge og voksne skal trives. Å bygge bolig betyr en hektisk periode for familien. For å avlaste denne perioden har dere som kjøpere mulighet til å benytte dere av leksehjelp., vi har avsatt kr. 10 000,- pr. tomekjøper. Hjelp til lekser er for mange viktig for å kunne mestre skolehverdagen, men det er forståelig at ikke alle foreldre kan bistå. Det har skjedd mye siden de selv satt på skolenbenken. Vi ønsker at barn og unge skal lykkes, derfor avsetter vi ressurser for en slik pedagogisk drahjelp!

Leksehjelpen.no:

Et av flere alternativ er leksehjelpen.no – leksehjelpere som tilbyr leksehjelp innen sine fagområder. De er ikke ansatt hos Leksehjelpen og foregår ikke bare hjemme hos eleven, men hos leksehjelperen, på skolen og noen ganger på foreldrenes arbeidsplass. (side 7)

Byggeledertjenesten (malverk) består av:

 • Budsjettmodul: Bistå i tilbudsinnhenting og evaluering av leverandørene (maks 2 pr. fagfelt)
 • Bistå i kontraktsforhandlinger
 • Bistå i å utarbeide leveranseplan frem til overlevering til kunde
 • Egen oversikt på tilvalg
 • Oppfølging på byggeplass, koordinering mellom leverandørene
 • Avholde oppstartsmøte og inntil 10 byggemøter frem til overlevering kunde
 • IOB (elektronisk oppfølging) – alle tegninger og kontaktinformasjon til leverandører

Tilbudet er frivillig og basert på fast pris. kr. 100 000,- inkl. mva.

Opsjon: 1 års befaring kr. 12 500,- inkl. mva. (side 9)

Våre byggeledere:

Tom C. Lundblad, byggeleder, Eikelunden Eiendom

 • Fagbrev som tømrer
 • Arbeidet som tømrer i 17 år
 • Selvstendig næringsdrivende siden 2010. Oppdrag innen rehabilitering, tilbygg, nybygg og allsidig arbeid innen snekkerfaget
 • Har arbeidet som byggeleder for Eikelunden Eiendom siden februar 2017

Fredrik Lundblad, byggeleder, Eikelunden Eiendom

 • Fagbrev som tømrer
 • Arbeidet som tømrer i 12 år
 • Selvstendig næringsdrivende siden 2011. Oppdrag innen rehabilitering, tilbygg, nybygg og allsidig arbeid innen snekkerfaget
 • Har arbeidet som byggeleder for Eikelunden Eiendom siden februar 2017

Arkitektens startpakke:

I samarbeid med Brunsbykollen Utvikling har vi laget en startpakke som inkluderer :

 • Felles befaring på tomta
 • Et møte med planlegging og diskusjon av hustype og krav til bolig
 • Skisse til bolig
 • Presentasjon av løsning

Pris kr. 12 500,- inkl. mva. (side 9)

4 timers gratis introkurs for tomtekjøpere:

I samarbeid med arkitekt og advokat har vi laget et 4 timers kurs med de viktigste tingene man bør ha avklart og skrevet avtale på før man starter å bygge bolig.

 • Tomten – hvilke muligheter gir den?
 • Innhenting av tilbud – hva man bør være nøye med
 • Kontrakt med leverandører
 • Fremdriftsplan – holder den?
 • Ferdigstillelse – er det levert godt håndverk
 • Overlevering og innflytting. (side 9)

Etablering av velforening:

For å få et godt lokalsamfunn vil vi bistå i å stifte en Velforening som skal jobbe for at Brunsbykollen blir et trivelig sted å bo og leve for alle mennesker i alle aldre og i alle livets faser. Velforeningen vil ha som formål å lage aktiviteter for beboerne og holde orden på fellesområdene. Brunsbykollen Utvikling ar avsatt kr. 100 000,- for å sikre driften. Velforeningen blir medlem av Norges Vel og kan hente inspirasjon fra dem. Vårt forslag er at hver boenhet betaler kr. 500,- pr. år for å støtte dette arbeidet. (side 11)