Velkommen til lansering av Brunsbykollen!

Velkommen til lansering av Brunsbykollen!

Onsdag 5. september kl. 17.00

Sted: Filadelfia forsamlingshus, Varteigveien 503, 1735 Varteig