Artikkel i SA - 04.05.22

EGET OMRÅDE: Gjermund Haugeneset står på det området på Brunsbykollen hvor det det skal bygges leiligheter. Foto: Terje Andresen

 

Det er stor byggeaktivitet på Brunsbykollen i Varteig. Og enda mer blir det framover. Eiendomsmegler 1 har nylig fått oppdraget med å selge de første 10 av 24 leiligheter.

 

Brunsbykollen er regulert til 56 eneboliger og 24 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. Salget av tomtene har gått overraskende bra.

– Samtidig har det kommet henvendelser om leiligheter. Det gjør at Brunsbykollen utvikling i første omgang har bestemt seg for lansere et begrenset antall, forteller eiendomsmegler Gjermund Haugeneset til Sarpsborg Arbeiderblad.

Meglerfirmaet har nylig fått oppdraget med å selge 10 leiligheter fordelt på to bygningskropper. Det blir henholdsvis seks og fire i hver og blir plassert på et eget område inne på boligfeltet.

– Alle boligene har samme størrelse – 82 kvadratmeter, legger Haugeneset til.

Det er rundt tre år siden Eiendomsmegler 1 startet salget av 56 eneboligtomter. De viste seg raskt at Brunsbykollen er et populært område å bosette seg i.

Så langt er det solgt 33 tomter. Samtidig er det ytterligere sju som er reserverte. Blant annet noen til Âlvsbyhus.

– Det kommer stadig henvendelser på tomtene. Det gjør at jeg er optimistisk med hensyn til de resterende. Prisen på rundt 1,1 millioner kroner er heller ikke avskrekkende, mener Gjermund Haugeneset.

Eneboligtomter er en mangelvare i Sarpsborg. Brunsbykollen i Varteig er blant de få boligfeltene hvor tomtekjøperen kan bygge sitt eget hus.

Selvbyggere står fritt til å velge mellom tomtene som til enhver tid ikke er solgt. De kan selv velge hvem som skal bygge huset og hvor mye egeninnsats som legges inn. Litt slik det var vanlig for en del år tilbake da kommunale tomteselskapene solgte til privatpersoner.

FLYTTET INN: En rekke familier har allerede flyttet inn på Brunsbykollen. Eiendomsmegler Gjermund Haugeneset har solgt 33 av 56 eneboligtomter. Foto: Terje Andresen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjermund Haugeneset peker også på at det mulig å ta ting underveis. Blant annet er det noen som først sikret seg tomta før de senere har startet på prosessen med utgraving og annet som må klargjøres før selve byggingen starter opp.

– Dette et boligfelt for unge familier som ønsker å bo i enebolig. Flere av kjøperne er ikke fra distriktet, men synes beliggenheten er perfekt uten at det er alt for langt unna sentrum. Skole og diverse kultur- og sportsaktiviteter i nærområdet er også noe som er positivt, sier eiendomsmegleren.

Det kan nevnes at det er opparbeidet tre lekeplasser på boligfeltet.

Brunsbykollen ble i 2019 solgt for drøyt 8 millioner kroner fra grunneier Per Brenne til Brunsbykollen Utvikling AS. Dette selskapet eies igjen av Eikelunden Eiendom. Området er på nesten 80 dekar.