TomtenummerAreal i m2SalgsprisTomter med
prosjektert bolig
9
8751 275 000,-
BUD ØNSKES
Tomten er ferdig opparbeidet (utsprengt) og
grovplanert
13717,81 300 000,-Tomten er ferdig opparbeidet (utsprengt) og
grovplanert
16696993 750,-
18
673,3
RESERVERT
1 250 000,-Tomten er ferdig opparbeidet (utsprengt) og
grovplanert
20789,9 1 350 000,-Tomten er ferdig opparbeidet (utsprengt) og
grovplanert
248361 100 000,-
BUD ØNSKES
50748,41 100 000,-
53
771,4950 000,-
BUD ØNSKES
56864,11 000 000,-
BUD ØNSKES
59784,41 100 000,-
BUD ØNSKES