TomtenummerAreal i m2SalgsprisTomter med
prosjektert bolig
4
RESERVERT
801,51 000 000,-
5856,5SOLGT
Prosjektert bolig T2
6
795SOLGT
7799,3 SOLGT
Prosjektert bolig T2B
8757,31 000 000,-
98751 050 000,-
10715,6 SOLGT
11769,7950 000,-
12701,4SOLGT
13717,8950 000,-Prosjekt bolig TB2 uten hybel
14741,1SOLGT
15
RESERVERT
747,7950 000,-Prosjektert bolig EB2 uten hybel
16696900 000,-
17703,4SOLGT
18673,3900 000,-Prosjektert bolig EB2 med hybel
198011 050 000,-
20789,9 950 000,-Prosjektert bolig TB2 med hybel
21
837,9SOLGT
22
784,6 SOLGTProsjektert bolig T2
23
772,2 SOLGT
248361 050 000,-
25
RESERVERT
817,31 050 000,-
266721 050 000,-
27
RESERVERT
746,41 050 000,-
28621,21 050 000,-
29667,9SOLGT
30
681,2SOLGT
31796,1SOLGT
32753,20SOLGT
33744,5
SOLGT
34718,81 100 000,-
35
832,8SOLGT
36
854,1SOLGT
37872,7SOLGT
38777,21 050 000,-
39896,9SOLGT
40751,4SOLGT
41744,91 000 000,-
42
6801 000 000,-
43
798,7
1 050 000,-
44671,11 000 000,-
45
711,51 050 000,-
46812,31 050 000,-
47707,11 050 000,-
48763,71 050 000,-
49
RESERVERT
738,51 000 000,-
50748,41 050 000,-
51811900 000,-
52810,6950 000,-
53
771,4900 000,-
54

737,4
900 000,-
55

911,8 900 000,-
56864,11 000 000,-
577011 000 000,-
58828,21 100 000,-
59784,41 050 000,-