Velge tomt: Dra musepekeren over tomtene, og det kommer opp tomtestørrelse, pris og om tomten er ledig.

poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly

Tomt 4

Areal i m2: 801,5 m2

Ledig

Tomt 5

Areal i m2: 856,5 m2

Solgt

Tomt 6

Areal i m2: 795 m2

Ledig

Tomt 7

Areal i m2: 799,3 m2

Solgt

Tomt 8

Areal i m2: 757,3 m2

Ledig

Tomt 9

Areal i m2: 875 m2

Ledig

Tomt 10

Areal i m2: 715,6 m2

Solgt

Tomt 11

Areal i m2: 769,7 m2

Ledig

Tomt 12

Areal i m2: 701,4 m2

Solgt

Tomt 13

Areal i m2: 717,8 m2

Ledig

Tomt 14

Areal i m2: 741,1 m2

Solgt

Tomt 15

Areal i m2: 747,7 m2

Ledig

Tomt 16

Areal i m2: 696 m2

Ledig

Tomt 17

Areal i m2: 703,4 m2

Solgt

Tomt 18

Areal i m2: 673,3 m2

Ledig

Tomt 19

Areal i m2: 801 m2

Ledig

Tomt 20

Areal i m2: 789,9 m2

Ledig

Tomt 21

Areal i m2: 837,9 m2

Ledig

Tomt 22

Areal i m2: 784,6 m2

Ledig

Tomt 23

Areal i m2: 772,2 m2

Reservert

Tomt 24

Areal i m2: 836 m2

Ledig

Tomt 25

Areal i m2: 817,3 m2

Reservert

Tomt 26

Areal i m2: 672 m2

Ledig

Tomt 27

Areal i m2: 746,4 m2

Ledig

Tomt 28

Areal i m2: 621,2 m2

Solgt

Tomt 29

Areal i m2: 667,9 m2

Reservert

Tomt 30

Areal i m2: 681,2 m2

Ledig

Tomt 31

Areal i m2: 796,1 m2

Solgt

Tomt 32

Areal i m2: 753,2 m2

Solgt

Tomt 33

Areal i m2: 744,50 m2

Solgt

Tomt 34

Areal i m2: 718,8 m2

Ledig

Tomt 35

Areal i m2: 832,8 m2

Reservert

Tomt 36

Areal i m2: 854,1 m2

Ledig

Tomt 37

Areal i m2: 872,7 m2

Solgt

Tomt 38

Areal i m2: 777,2 m2

Reservert

Tomt 39

Areal i m2: 896,9 m2

Solgt

Tomt 40

Areal i m2: 751,4 m2

Solgt

Tomt 41

Areal i m2: 744,9 m2

Ledig

Tomt 42

Areal i m2: 680 m2

Ledig

Tomt 43

Areal i m2: 798,7 m2

Ledig

Tomt 44

Areal i m2: 671,1 m2

Ledig

Tomt 45

Areal i m2: 711,5 m2

Ledig

Tomt 46

Areal i m2: 812,3 m2

Ledig

Tomt 47

Areal i m2: 707,1 m2

Ledig

Tomt 48

Areal i m2: 763,7 m2

Ledig

Tomt 49

Areal i m2738,5

Ledig

Tomt 50

Areal i m2: 748,4 m2

Ledig

Tomt 51

Areal i m2: 811 m2

Ledig

Tomt 52

Areal i m2: 810,6 m2

Ledig

Tomt 53

Areal i m2: 771,4 m2

Ledig

Tomt 54

Areal i m2: 737,4 m2

Reservert

Tomt 55

Areal i m2: 911,8 m2

Reservert

Tomt 56

Areal i m2: 864,1 m2

Ledig

Tomt 57

Areal i m2: 701 m2

Ledig

Tomt 58

Areal i m2: 828,2 m2

Ledig

Tomt 59

Areal i m2: 784,4 m2

Ledig