Sarpsborg Arbeiderblad - artikkel om Brunsbykollen - 16. august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT BOLIGFELT:

Brunsbykollen er ferdig opparbeidet. I løpet av sommeren er veiene asfaltert og gatelys satt opp. Gjermund Haugeneset (t.v.) og Helge Børsand i Eiendomsmegler 1 har fått oppdraget med å selge tomtene.

Foto: Terje Andresen

Publisert:16. august 2020, kl. 07:03

12 av tomtene på det nye boligfeltet, Brunsbykollen i Varteig, er så langt solgt til selvbyggere som ikke er bundet av byggeklausul med selgeren.

Slike eneboligtomter er en mangelvare i Sarpsborg, og har vært etterlyst i markedet i lang tid. Brunsbykollen i Varteig er blant de få boligfeltene hvor tomtekjøperen kan bygge sitt eget hus.

Hele feltet består av 56 tomter. Noen av disse ønsker Eikelunden Eiendom selv å bygge på vegne av kjøpere. Prisene varierer mellom 900.000 kroner 1,2 millioner kroner.

Selvbyggere kan fritt velge

– Selvbyggere står fritt til å velge mellom tomtene som til enhver tid ikke er solgt, understreker eiendomsmegler Gjermund Haugeneset i Eiendomsmegler1 overfor Sarpsborg Arbeiderblad. Sammen med kollega, Helge Børsand, har han fått oppdraget med å selge Brunsbykollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SELVBYGGER:

Flere av tomtekjøperne er godt i gang med å reise egne boliger. – Alle står fritt til å velge egne håndverkere, understreker eiendomsmeglerne Gjermund Haugeneset (t.v.) og Helge Børsand. Foto: Terje Andresen

Så langt er det solgt 16 tomter. 12 av disse til selvbyggere som da ikke er bundet av en byggeklausul med tomteselgeren.

Selvbyggere kan selv velge hvem som skal bygge huset og hvor mye egeninnsats som legges inn. Litt slik det var vanlig for en del år tilbake da kommunale tomteselskapene solgte til privatpersoner.

Tre lekeplasser

Ifølge Gjermund Haugeneset har interessen for Brunsbykollen tatt seg opp de siste månedene. Blant annet etter at hele feltet er ferdig opparbeidet. I løpet av sommeren er det lagt asfalt, samt at lysmastene er satt opp. Etter hvert skal også tre lekeplasser opparbeides på ulike steder.

– Dette et boligfelt for unge familier som ønsker å bo i enebolig. Flere av kjøperne er ikke fra distriktet, men synes beliggenheten er perfekt uten at det er alt for langt unna sentrum. Skole og diverse kultur- og sportsaktiviteter i nærområdet er også noe som er positivt, sier eiendomsmeglerne.

Solgt for 8 millioner

Brunsbykollen ble solgt i 2019 for drøyt 8 millioner kroner fra grunneier Per Brenne til Brunsbykollen Utvikling AS. Dette selskapet eies igjen av Eikelunden Eiendom.

Området er på nesten 80 dekar og er regulert til 56 eneboliger og rundt 24 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

FLYTTET INN:

De første beboerne har flyttet inn på Brunsbykollen. Utbyggeren har selv solgt og bygd de to boligene på bildet.

Foto: Terje Andresen