Varteig - Et lite tettsted 10 km nord for Sarpsborg og øst for Glomma.

Varteig byr på oppkjørte skiløyper om vinteren og en rik natur.
Varteig skole

Varteig Barne- og ungdomskole:

Varteig barne- og ungdomsskole ligger i landlige omgivelser 12.5 km fra Sarpsborg sentrum på vei mot Rakkestad. Skolen er en
kombinert barne- og ungdomsskole med skolefritidsordning.

Hjemmesiden til Varteig barne- og ungdomskole

Varteig barnehage 2

Varteig Barnehage:

Barnehagen har 25 plasser  fordelt på en avdeling for barn under 3 år og en avdeling for barn over 3 år.
Åpningstider er hverdager 06.30 -16.45.

 

Hjemmesiden til Varteig Barnehage

Varteig idrettslag

Varteig IL:

Varteig IL er et fler-idrettslag helt nord i Sarpsborg kommune. Vi har gode tradisjoner innen flere idretter, og har idag tilbud innen Fotball, Langrenn og Friidrett. I tillegg har vi et flott klubbhus med utsikt over idrettsanlegget.

Hjemmesiden til Varteig IL

 

Hytta til O-løperne

Varteig Orienteringslag:

Isesjøbatteriet, er Varteig O-lag og Sarpsborg O-lag sin «skogshytte». Det er o-lagene som vedlikeholder og bruker området til trening og sosiale sammenkomster (bl.a «Julebord i Skogen»).

Hjemmesiden til Varteig Orienteringslag

 

Varteig historielag

Varteig Historielag:

Varteig Historielag har hatt en flott vekst i både aktivitet og medlemstall siden laget ble stiftet 8. februar 1982.
Historielaget hadde 127 medlemmer og 2 æresmedlemmer ved utgangen av 2014.

Hjemmesiden til Varteig Historielag